Vi har ögon!

Ja hjälp, tre av dem började glimta lite smått redan igår men idag ser de nästan allihop!

När ögonen öppnas börjar valparna ta in intryck ifrån omgivningen (men det är mest mamma och syskonen som är deras värld ett tag till). Öronen öppnas samtidigt och mycket händer lite i det fördolda för oss. Men det är ändå en intensiv utvecklingsfas för valparna.